හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප‍්‍රජා අයිතිය පවා අහෝසි විය හැකි යයි විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කර ඇත.

විදේශ ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ 2006 වසරේදී මිග් යානා 4ක් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂණ මේ වන විට  ආරම්භ කර ඇති බවත්, එම පරීක්ෂණ අවසානයේ ගෝඨාභය මහතා වැරදිකරු වුවහොත් හිටපු අරක්‍ෂක ලේකම්වරයාගේ ප්‍රජා අයිතිය පවා අහෝසි විය හැකි බවයි.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>